Grunnarbeid

Grunnarbeidet er veldig viktig når man skal bygge hus eller vei. Veien må tåle mye belastning, og det stilles høye krav til kvalitet. Uten skikkelig grunnarbeid holder ikke resultatet seg like fint over tid, og må rettes på.